เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจกระบวนการผลิต การได้มาของผ้าและเห็นความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ ออกแบบสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถออกแบบการนำเสนอสินค้าและจัดจำหน่ายให้ผู้อื่นรู้จักได้อย่างสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
26-30 ก.ย.
59


โจทย์  ธุรกิจและอาชีพ
Key Question :
นักเรียนจะนำเสนอสินค้าอย่างไรให้น่าสนใจและสร้างสรรค์?เครื่องมือคิด :
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Round Robin
- Show and Share
- Wall Thinking

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
-
จันทร์ 
ชง : 
- ชมคลิป I Plus SMEs บวกความคิด ต่อยอดทางธุรกิจ ธุรกิจเสื้อผ้า 12 tree EP03
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการรับชมคลิปวีดีโอ
-“นักเรียนจะประเมินราคาสินค้าของตัวเองอย่างไรให้เหมาะสม?
   -นักเรียนประเมินราคาสินค้าของตัวเอง
อังคาร 
เชื่อม :
-เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและผลิตสินค้าจากผ้า ที่ร้านบานเช้าในโรงเรียน
ใช้ :
- วางแผนการตลาด เลือกสินค้าที่เหมาะสมแก่การจำหน่ายและสถานที่จำหน่ายโดยถ่ายทอดการวางแผนผ่านการวาดภาพและเขียนบรรยาย
นักเรียนขายสินค้าที่ตลาดใกล้บ้าน
ศุกร์ 
ใช้ :
- สรุป Show and Share นำเสนอผลงานการขายสินค้า

ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมทั้งครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”

ใช้ : - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

(กิจกรรมคู่ขนาน ทอผ้าไหม)      -   ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น  โบว์  
สมุดทำมือ
ที่คาดผม  กระเป๋า  เบาะรองนั่ง  พรมเช็ดเท้า
การ์ตูนช่องสรุปการขายสินค้า
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
วางแผนการตลาด เลือกสินค้าที่เหมาะสมแก่การจำหน่ายและสถานที่จำหน่าย
ความรู้
มองเห็นคุณค่าของเศษผ้าเหลือใช้ สามารถนำมาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นของใช้ หรือสินค้าที่จำหน่ายได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์การประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าเหลือใช้ได้ถูกต้องตามการใช้งาน
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
สร้างทางเลือกในการประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้าเหลือใช้ได้อย่างหลากหลาย
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
- นำเสนอชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างรายได้ ได้จริง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ในการสร้างชิ้นงานหลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น


 ตัวอย่างกิจกรรมและภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้ธุรกิจการขาย โดยการขายสินค้าที่ร่วมกันทำขึ้นซึ่งก็คือ โบว์ติดผม ขายให้ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง น้องๆและพี่ๆ บางคนก็สั่งออเดอร์สินค้ามากับพี่ ป. 3 จึงได้รีบทำสินค้าที่ลูกค้าต้องการจนเสร็จถึงได้กลับบ้าน แล้วการขายครั้งนี้ก็ไม่มีการตั้งร้าน ไม่มีการโฆษณาแต่ขายสินค้าด้วยการบอกต่อจากคนที่ซื้อไปแล้ว นอกจากนี้พี่ ป.3 ก็ได้เพิ่มเติมความรู้เรื่องสัญลักษณ์ในการดูแลผ้า ที่ปรากฏอยู่บนป้ายคอเสื้อที่ซื้อมา หลายๆคนยกมือแย่งกันตอบคำถามจากสัญลักษณ์ที่คุณครูโชว์ให้ดู พี่เมฆบอกว่าสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม ขีดเส้นตัดสามเส้นเหมือนโลโก้ adidas ซึ่งความจริงแล้วเป็นสัญลักษณ์ “ห้ามใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนในการซักผ้า” กิจกรรมนี้พี่ๆให้ความร่วมมือดี มีความกระตือรือร้นในการร่วมกินกิจกรรม ตื่นเต้นเพราะครูให้จับการ์ดที่ครูทำมา เหมือนการเปิดไพ่ ก็เลยลุ้นกัน จากนั้นเมื่อเปิดแล้วให้ทุกกคนสังเกต ว่าสัญลักษณ์ของตัวเองเหมือนเพื่อนคนไหนก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วจึงสรุปว่า สัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นนั้นกำลังบอกอะไร และเพิ่มเติมอีกคือ การเย็บกระดุม บางคนบอกว่าเย็บกระดุมง่ายที่สุดแล้ว ง่ายกว่าเย็บด้นถอยหลังอีก ส่วนบางคนที่เย็บไม่ได้ก็บอกว่ายาก พี่ๆหลายคนกว่าจะได้เย็บ ก็นานพอสมควรเพราะมีปัญหาในการร้อยด้ายใส่รูเข็ม บางคนก็แทงเข็มไม่เข้ารูกระดุม พอเข้ารูหนึ่งก็สอดเข็มกลับมารูเดิมเพราะว่าลืม แล้วก็บอกว่า “ครูคะ ทำไมหนูเย็บไม่ได้คะ” แต่ไนที่สุดก็ผ่านไปได้ ซึ่งเขาก็ลองด้วยตัวเองอยู่หลายรอบ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของพวกเขา ในวันสุดสัปดาห์ก็ดูแลผ้าด้ววยการรีด มีอาสาสมัครเอาเตารีดมา 5 คน ทำให้เพื่อนได้เรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมในสัปดาห์นี้จึงถือว่าเป็นการส่งท้ายที่ช่วยต่อยอดการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง
    ***จะดีกว่านี้ถ้า จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนปนเล่น และเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน สอดแทรกสาระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงกับสื่อจริงที่ทำให้เข้าใจง่ายที่สุด อย่างเช่น ยกตัวอย่างการซักผ้าเพราะไม่ได้ดูสัญลักษณ์การดูแลผ้าที่มากับเสื้อให้พวกเขาได้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษา ซึ่งมีคำถามที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเริ่มตระหนัก คำถามจากพี่แพรวา : ครูคะ แล้วถ้าเราซักผิดละคะ เป็นคำถามสำคัญที่ทำให้เราต้องระดมคำตอบว่า ถ้าเราไม่ใส่ใจการดูแลเสื้อผ้าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ซักผ้าไหมของคุณครูแป้งด้วยการนำไปปั่นในเครื่องซักผ้า

    ตอบลบ